Yetkili
Admin : Şifre : :
           
Punto:
NAMAZ

NAMAZ


İSLÂM’IN BEŞ ŞARTINDAN BİRİ NAMAZ’DIR.
     Namaz, şükrün bir ifadesidir.
     Namaz, Dinin direğidir.
     Hayatımızın en iyi dakikası ibadetle geçen dakikalardır. Namaz kılanların gönlünde, derin bir huzur, yüzünde ilâhi bir nur meydana gelir.
     Allah’ı seven Onun huzurunda olmaktan büyük bir zevk duyar. Anlatılmaz, hissedilir bir zevktir bu. Mahşer günü yüzleri nur gibi parlayanlara soracaklar, bu fazilete nasıl eriştiniz diye: Onlar da, “Biz ezan okunurken hemen camiye giderdik” diye cevap verecekler.
     Beş vakit namazı cemaatle kılanın mükâfatına gelince, o kimse:
1-Dünyada fakirlik çekmez
2-Kabir azabı kaldırılır.
3-Amel defteri sağ tarafından verilir.
4-Sırattan şimşek hızıyla geçer
5-Sorusuz süalsiz cennete girer.
     Şeytan beş kapıdan girmek ve o kimseyi günaha sokmak ister. Bunlar:
1-Göz, 2-Kulak, 3-Ağız, 4-El, 5-Ayaklar.
     Beş vakit namaz bu kapıları kapar. Onun için NAMAZ Onu hakkıyla ta’dili erkân üzere kılan insanı kötülüklerden muhafaza eder.

     NAMAZ
     1-Ölümün acısından,
     2-Kabrin karanlığından,
     3-Mahşerin sıkıntısından,
     4-Sıratın tehlikesinden,
     5-Cehennemin azabından kurtarır.
1-Sabah namazı: Ölümün acısını hissettirmez.
2-Öğle namazı: Mahşerin sıkıntısından kurtarır.
3-İkindi namazı: Kabrin karanlığında aydınlığa kavuşturur.
4-Akşam namazı: Sırattan hızla geçmesini sağlar.
5-Yatsı namazı: Cehennem azabından korur, muhafaza eder.
     NAMAZI ÖZÜRSÜZ TERK EDENLER 15 CEZA İLE KARŞILAŞIRLAR:
ALTISI DÜNYADA, ÜÇÜ ÖLÜRKEN, ÜÇÜ KABİRDE, ÜÇÜ İKİNCİ HAYATTA.

     DÜNYADAKİ CEZALAR:
1-Ömrü bereketsiz olur.
2-Yüzündeki parlaklık yok olur.
3-İşlediği güzel işlerin kabulü zorlaşır.
4-Duası hemen kabul olmaz.
5-Melekler onu sevmez.
6-Namaz kılanların duasından bile nasibini alamaz.

     ÖLÜRKEN ÇEKECEĞİ SIKINTI:
1-Mahrumiyet bölgesine tayin olunan kimse gibi perişan ve zelil olur.
2-Aç ölür.
3-Deryaya gark etseler bile müthiş susuzluk çeker.

     KABİRDEKİ CEZALAR:
1-Kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur.
2-Azap meleklerinden yakasını kurtaramaz.
3-Her namaz için beş defa azap görür.
   
     MAHŞERDE ÇEKECEĞİ SIKINTI:
1-Hesabı şiddetli görülür.
2-Allah’ın şefkat ve merhametinden uzak olur.
3-Cehenneme sürüklenerek götürülür.

   Peygamberimiz buyuruyor ki:    
“Sıhhati yerinde olup da namaz kılmayan cehennemliklerden yazılır.”
HADİS-İ ŞERİF

Cenabı Hakk cümlemizi namazda daim, doğrulukta kaim, zamanında sâim, ve hepimize merhametiyle muamele eylesin.

Amin


Anasayfa için tıklayın!
NihatKaplan.org
 
 
Edit from PorDus.Com Version 4.0